Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A Rimax Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Rimax Kft milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Rimax Kft. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.Elfelejtett jelszó

Ha új jelszót kér (mert a régit elfelejtette), akkor a megadott mail-címre elküldi a program az alap-jelszót, melyet utána meg kell változtatnia (fentiek).

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Rimax Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

A Rimax Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Rimax Kft. azon szerződéses partnerei, akik a Rimax Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

A Rimax Kft.nek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a Rimax Kft. kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a Rimax Kft. számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Rimax Kft.nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Rimax Kft.hez. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Rimax Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Rimax Kft Tótkomlós Széchenyi u. 36....), vagy e-mailben (rimaxkft@gmail.globonet.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Rimax Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

6. Az adatkezelésért felelős:

Rimax Kft. Tótkomlós Széchenyi u. 36.